← Terug naar vorige pagina

Activiteitenbesluit milieubeheer

§ 3.2.3 In werking hebben van een windturbine

Informatie geldend op 03-02-2017

Regelgeving die op dit paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit paragraaf als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit paragraaf

  1. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
    artikel: 3, 5

Overzicht van wijzigingen voor dit paragraaf

(03-02-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2008

nieuwe-regeling

19-10-2007

Stb. 2007, 415

26-11-2007

Stb. 2007, 472

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 2 February 2017
Identificatienr. BWBR0022762
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu