← Terug naar vorige pagina

Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Ab Wkpboz

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

AMvB

Identificatienummer:

BWBR0021609
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Wonen, onroerend goed, bouwrecht | Onroerend goedrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving
Milieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 29-10-2016

Grondslagen voor deze regeling

Artikel 2, eerste lid, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Artikel 28, Wet voorkeursrecht gemeenten

Artikel 39b, Wet bodembescherming


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit Erfgoedwet archeologie
    artikel: 4.1
  2. Kadasterregeling 1994
    artikel: 45d, 45i

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(29-10-2016)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

wijziging

24-06-2010

Stb. 2010, 247

01-01-2017

wijziging

11-10-2016

Stb. 2016, 383

11-10-2016

Stb. 2016, 384

01-07-2016

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 155

08-04-2016

Stb. 2016, 155

02-05-2015

t/m 01-01-2015 a)

wijziging

10-04-2015

Stb. 2015, 162

10-04-2015

Stb. 2015, 162

01-07-2013

wijziging

27-05-2013

Stb. 2013, 199

19-06-2013

Stb. 2013, 232

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 144

10-06-2010

Stb. 2010, 231

22-12-2009

wijziging

02-12-2009

Stb. 2009, 535

10-12-2009

Stb. 2009, 549

01-11-2009

wijziging

31-08-2009

Stb. 2009, 400

14-10-2009

Stb. 2009, 438

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 267

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-07-2008

wijziging

25-04-2008

Stb. 2008, 159

16-06-2008

Stb. 2008, 227

01-07-2007

nieuwe-regeling

19-03-2007

Stb. 2007, 116

08-06-2007

Stb. 2007, 219

Opmerkingen

  • a) Heeft betrekking op Bijlage

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 1 January 2017
Identificatienr. BWBR0021609
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu