← Terug naar vorige pagina

Wet ruimtelijke ordening

Afdeling 3.6 Coördinatie bij verwezenlijking van ruimtelijk beleid

Informatie geldend op 29-06-2016

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(29-06-2016)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2008

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Wet ruimtelijke ordening

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 14 April 2016
Identificatienr. BWBR0020449
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu