← Terug naar vorige pagina

Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

SAS2004039450

Identificatienummer:

BWBR0016610
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water
Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 18-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Artikelen 10.45, derde en vierde lid, en 10.55, derde lid, Wet milieubeheer

Artikel 10:3, Algemene wet bestuursrecht


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(18-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-2004

nieuwe-regeling

13-04-2004

Stcrt. 2004, 78

16-04-2004

Stb. 2004, 169

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 May 2004
Identificatienr. BWBR0016610
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu