← Terug naar vorige pagina

Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

TRCJZ/2002/3132

Identificatienummer:

BWBR0013485
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 02-11-2016

Grondslagen voor deze regeling

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa

Artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, en 5, tweede lid, Flora- en faunawet


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(02-11-2016)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2017

intrekking-regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

21-01-2015

wijziging

11-01-2015

Stcrt. 2015, 1244

11-01-2015

Stcrt. 2015, 1244

01-07-2014

wijziging

25-06-2014

Stcrt. 2014, 18306

25-06-2014

Stcrt. 2014, 18306

01-10-2012

wijziging

28-06-2012

Stcrt. 2012, 13807

28-06-2012

Stcrt. 2012, 13807

20-08-2010

wijziging

11-08-2010

Stcrt. 2010, 12658

11-08-2010

Stcrt. 2010, 12658

13-03-2009

wijziging

10-03-2009

Stcrt. 2009, 50

10-03-2009

Stcrt. 2009, 50

01-04-2002

nieuwe-regeling

05-03-2002

Stcrt. 2002, 51

12-12-2001

Stb. 2001, 656

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 21 January 2015
Identificatienr. BWBR0013485
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken