← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing als speciale beschermingszone EG-Vogelrichtlijn

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

DN.981308

Identificatienummer:

BWBR0009599
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerkingen

Bijlage ligt ter inzage bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Informatie geldend op 19-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(19-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

20-05-1998

nieuwe-regeling

06-05-1998

Stcrt. 1998, 92

06-05-1998

Stcrt. 1998, 92

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing als speciale beschermingszone EG-Vogelrichtlijn

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 20 May 1998
Identificatienr. BWBR0009599
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken