← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing gebieden als speciale beschermingszone in kader EG-Vogelrichtlijn

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

DN.965400

Identificatienummer:

BWBR0008280
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 18-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(18-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

13-10-1996

nieuwe-regeling

11-10-1996

Stcrt. 1996, 202

11-10-1996

Stcrt. 1996, 202

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing gebieden als speciale beschermingszone in kader EG-Vogelrichtlijn

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 13 October 1996
Identificatienr. BWBR0008280
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken