← Terug naar vorige pagina

Aanwijzingsbesluit instellingen ex artikel 22, vierde lid, en 33, vierde lid, Kernenergiewet

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

KB

Identificatienummer:

BWBR0008273
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 19-02-2015

Grondslagen voor deze regeling


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(19-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

13-07-2007

wijziging

26-06-2007

Stb. 2007, 247

26-06-2007

Stb. 2007, 247

12-12-2001

wijziging

13-11-2001

Stb. 2001, 587

13-11-2001

Stb. 2001, 587

01-11-1996

nieuwe-regeling

09-10-1996

Stb. 1996, 528

09-10-1996

Stb. 1996, 528

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzingsbesluit instellingen ex artikel 22, vierde lid, en 33, vierde lid, Kernenergiewet

Soort regeling KB
Datum laatste wijziging 13 July 2007
Identificatienr. BWBR0008273
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken