← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

N.955811

Identificatienummer:

BWBR0007488
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 18-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(18-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

04-08-1995

nieuwe-regeling

18-07-1995

Stcrt. 1995, 147

18-07-1995

Stcrt. 1995, 147

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 4 August 1995
Identificatienr. BWBR0007488
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken