← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing ‘de Deurnese Peelgebieden’ als wetland

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

J 9220592

Identificatienummer:

BWBR0005801
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 31-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1993

nieuwe-regeling

24-12-1992

Stcrt. 1992, 253

24-12-1992

Stcrt. 1992, 253

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing ‘de Deurnese Peelgebieden’ als wetland

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 January 1993
Identificatienr. BWBR0005801
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken