← Terug naar vorige pagina

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:7

Een herstelsanctie kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.

Informatie geldend op 31-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemene wet bestuursrecht
    artikel: 5:3
  2. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
    artikel: 140

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(31-03-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2009

nieuw

25-06-2009

Stb. 2009, 264

29702

25-06-2009

Stb. 2009, 266

Alg. 1

Opmerkingen

  • 1) De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Algemene wet bestuursrecht

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 1 April 2017
Identificatienr. BWBR0005537
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie