← Terug naar vorige pagina

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:2

 • 1

  In deze wet wordt verstaan onder:

  • a.

   bestuurlijke sanctie: een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak;

  • b.

   herstelsanctie: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding;

  • c.

   bestraffende sanctie: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.

 • 2

  Geen bestuurlijke sanctie is de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen.

Informatie geldend op 31-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  artikel: 2
 2. Elektriciteitswet 1998
  artikel: 1
 3. Gaswet
  artikel: 1
 4. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  artikel: 1
 5. Postwet 2009
  artikel: 1
 6. Warmtewet
  artikel: 1
 7. Wet bescherming persoonsgegevens
  artikel: 1
 8. Wet handhaving consumentenbescherming
  artikel: 1.1
 9. Wet op het financieel toezicht
  artikel: 1:97
 10. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  artikel: 140

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(31-03-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2009

nieuw

25-06-2009

Stb. 2009, 264

29702

25-06-2009

Stb. 2009, 266

Alg. 1

Opmerkingen

 • 1) De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Algemene wet bestuursrecht

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 1 April 2017
Identificatienr. BWBR0005537
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie