← Terug naar vorige pagina

Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Algemene Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Identificatienummer:

BWBR0005469
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 31-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  2. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  3. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken
  4. Uitvoeringsregeling Wob Financiën

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-04-1998

wijziging

23-01-1998

Stcrt. 1998, 28

23-01-1998

Stcrt. 1998, 28

01-05-1992

nieuwe-regeling

08-04-1992

Stcrt. 1992, 84

08-04-1992

Stcrt. 1992, 84

wijziging

08-04-1992

Stcrt. 1992, 84

08-04-1992

Stcrt. 1992, 84

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 April 1998
Identificatienr. BWBR0005469
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken