← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing resterende projecten uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

AB118218

Identificatienummer:

BWBR0005451
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 31-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

16-04-1992

nieuwe-regeling

18-03-1992

Stcrt. 1992, 76

18-03-1992

Stcrt. 1992, 76

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing resterende projecten uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 16 April 1992
Identificatienr. BWBR0005451
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu