← Terug naar vorige pagina

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Artikel 99

 • 1

  Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.

 • 2

  Lid 1 geldt niet voor roerende zaken die krachtens de Erfgoedwet als beschermd cultuurgoed zijn aangewezen of deel uitmaken van een openbare collectie of van een inventarislijst als bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, van die wet, mits het bezit na die aanwijzing of gedurende dit deel uitmaken is begonnen.

 • 3

  Lid 1 kan niet worden tegengeworpen aan vorderingen als bedoeld in de artikelen 86a lid 1 en 86b lid 1.

Informatie geldend op 04-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Erfgoedwet
  artikel: 6.15
 2. Kadasterwet
  artikel: 78

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-04-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

01-07-2009

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 255

31255

17-06-2009

Stb. 2009, 256

01-05-1995

wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 145

23657

09-03-1995

Stb. 1995, 145

01-01-1992

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

nieuwe-regeling

09-05-1980

Stb. 1980, 430

3770

22-11-1991

Stb. 1991, 600

Geen commentaar beschikbaar.

Strenge eisen aan bezit

Illegaal grondgebruik

[...] 3:108 BW bepaalt dat naar verkeersopvatting moet worden geoordeeld of de gebruiker van een stuk grond voor zichzelf dan wel voor de rechthebbende houdt en/of hield. Met een verklaring [...]...

Lees verder

Verjaring algemeen

Illegaal grondgebruik

[...] verjaring als instrument van het recht is al oud. Reeds in de Romeinse tijd was dit leerstuk in ontwikkeling. Uit die tijd komen de nog steeds gebruikte begrippen occupatio (toeëigening) en [...]...

Lees verder

Verkrijgende verjaring

Illegaal grondgebruik

[...] of acquisitieve verjaring is de oplossing voor degene die al bezitter is en die ook de eigendom wil verkrijgen. Die eigendomsoverdracht was al de bedoeling, maar om de een of andere [...]...

Lees verder

Rechtszekerheid

Illegaal grondgebruik

[...] is al verschillende malen het belang van waarneembare feiten benadrukt. Verjaring is erop gericht om de situatie die feitelijk waarneembaar is, maar niet overeenstemt met de juridische [...]...

Lees verder

Goede trouw en bewijslast

Illegaal grondgebruik

[...] verjaringsartikelen 3:99 en 3:105 BW zijn grotendeels geschreven voor de bezitter en veel minder voor de eigenaar. Dat geldt eigenlijk ook voor het aanleveren van bewijs. Immers: wie zich beroept [...]...

Lees verder

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 10 March 2017
Identificatienr. BWBR0005291
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie