← Terug naar vorige pagina

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Afdeling 3 Verkrijging en verlies door verjaring

Informatie geldend op 04-04-2017

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(04-04-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1992

nieuwe-regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

01-01-1992

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 10 March 2017
Identificatienr. BWBR0005291
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie