← Terug naar vorige pagina

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

BW
BW Boek 3

Niet officiële titel:

Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 3

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0005291
RechtsgebiedGoederenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 04-04-2017

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
 2. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 3. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
  bijlage: Basisselectiedocument
 2. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 3. Boetebeleidsregel ACM 2014
  bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014
 4. Erfgoedwet
  artikel: 10.5
 5. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  artikel: 1, 29, 32
 6. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  artikel: 19
 7. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  bijlage: als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten
 8. Wet dieren
  artikel: 11.2
 9. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  artikel: 16.16
 10. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 11. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
 12. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(04-04-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

34608

Aanhangig

34154

Aanhangig

31983

Aanhangig

22942

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

wijziging

26-01-1995

Stb. 1995, 71

23814

10-03-2017

wijziging

21-12-2016

Stb. 2017, 13

34413

22-02-2017

Stb. 2017, 81

01-01-2017

wijziging

05-10-2016

Stb. 2016, 360

34442

17-11-2016

Stb. 2016, 438

wijziging

03-02-2016

Stb. 2016, 55

34271

02-06-2016

Stb. 2016, 218

01-07-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

26-11-2015

wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

27-08-2015

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 225

34097

14-08-2015

Stb. 2015, 319

01-01-2015

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

wijziging

01-10-2014

Stb. 2014, 352

33484

11-11-2014

Stb. 2014, 432

wijziging

02-06-2014

Stb. 2014, 200

33611

30-06-2014

Stb. 2014, 254

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

01-01-2014

wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 414

33054

30-10-2013

Stb. 2013, 435

01-07-2013

wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 255

33126

26-06-2013

Stb. 2013, 256

01-04-2013

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

wijziging

27-09-2012

Stb. 2012, 454

32853

04-02-2013

Stb. 2013, 31

01-01-2013

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 345

31389

13-12-2012

Stb. 2012, 659

01-10-2012

wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

13-06-2012

t/m 20-01-2012 a)

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

24-05-2012

Stb. 2012, 241

01-07-2009

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 255

31255

17-06-2009

Stb. 2009, 256

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

24-06-2009

Stb. 2009, 263

15-10-2008

wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 397

30928

06-10-2008

Stb. 2008, 398

01-09-2008

wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-05-2008

wijziging

25-02-2008

Stb. 2008, 70

30876

02-04-2008

Stb. 2008, 105

09-05-2007

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

26-04-2007

Stb. 2007, 160

11-04-2007

wijziging

08-03-2007

Stb. 2007, 123

30165

08-03-2007

Stb. 2007, 123

01-02-2007

wijziging

06-12-2006

Stb. 2007, 16

29834

20-12-2006

Stb. 2007, 17

01-01-2007

wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 706

30655

18-12-2006

Stb. 2006, 707

29-12-2006

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 591

30411

20-11-2006

Stb. 2006, 592

01-01-2006

wijziging

09-01-2006

Stb. 2006, 2

22-12-2005

Stb. 2005, 702

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 701

30137

22-12-2005

Stb. 2005, 702

02-11-2005

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 534

29310

20-10-2005

Stb. 2005, 535

01-09-2005

wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 107

28443

16-07-2005

Stb. 2005, 416

27-07-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 340

29414

16-07-2005

Stb. 2005, 380

01-01-2005

wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 645

29291

16-12-2004

Stb. 2004, 690

01-10-2004

wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 314

28878

30-06-2004

Stb. 2004, 314

30-06-2004

wijziging

13-05-2004
samen met
22-04-2004

Stb. 2004, 210
samen met
Stb. 2004, 189

28197
samen met
28851

18-06-2004

Stb. 2004, 285

19-05-2004

wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

01-05-2004

wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

01-02-2004

wijziging

27-11-2003

Stb. 2003, 495

26824

27-11-2003

Stb. 2003, 495

01-08-2003

wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

02-06-2003

Stb. 2003, 230

21-05-2003

wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 199

27743

08-05-2003

Stb. 2003, 199

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

08-05-2003

Stb. 2003, 199

01-01-2003

wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

11-11-2002

Stb. 2002, 558

wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-12-2002

wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 545

28239

18-11-2002

Stb. 2002, 561

01-01-2002

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

01-03-2001

wijziging

07-12-2000

Stb. 2000, 540

26667

30-01-2001

Stb. 2001, 64

01-01-2001

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 178

26693

06-06-2000

Stb. 2000, 254

01-10-2000

wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 464

25437

18-01-2000

Stb. 2000, 38

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-02-1998

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

01-01-1998

wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

01-04-1997

wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

29-06-1996

wijziging

13-06-1996

Stb. 1996, 328

24257

13-06-1996

Stb. 1996, 328

01-06-1996

wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 554

23806

16-04-1996

Stb. 1996, 246

15-05-1995

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-05-1995

wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 145

23657

09-03-1995

Stb. 1995, 145

01-02-1995

wijziging

30-11-1994
samen met
24-12-1992

Stb. 1994, 846
samen met
Stb. 1992, 691

21202
samen met
22599

15-12-1994

Stb. 1994, 887

01-09-1994

wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 529

22889

07-07-1994

Stb. 1994, 529

01-07-1994

wijziging

06-04-1994

Stb. 1994, 269

22486

27-05-1994

Stb. 1994, 391

01-05-1994

wijziging

14-02-1994

Stb. 1994, 125

23007

14-02-1994

Stb. 1994, 125

01-01-1994

wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

01-01-1993

wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 691

22599

24-12-1992

Stb. 1992, 691

24-06-1992

t/m 01-01-1992

wijziging

03-07-1989
samen met
02-04-1991

Stb. 1989, 289
samen met
Stb. 1991, 199

21418

11-06-1992

Stb. 1992, 286

01-01-1992

tekstplaatsing

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

nieuwe-regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

wijziging

28-12-1989
samen met
06-12-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90

wijziging

03-07-1989
samen met
02-04-1991

Stb. 1989, 289
samen met
Stb. 1991, 199

21418

11-06-1992

Stb. 1992, 286

nieuwe-regeling

09-05-1980

Stb. 1980, 430

3770

20-02-1990

Stb. 1990, 90

nieuwe-regeling

09-05-1980

Stb. 1980, 430

3770

22-11-1991

Stb. 1991, 600

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 80

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 10 March 2017
Identificatienr. BWBR0005291
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie