← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing speciale beschermingszone Waddenzee

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

J9115397

Identificatienummer:

BWBR0005263
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te 's-Gravenhage.

Informatie geldend op 31-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

13-11-1991

nieuwe-regeling

08-11-1991

Stcrt. 1991, 220

08-11-1991

Stcrt. 1991, 220

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing speciale beschermingszone Waddenzee

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 13 November 1991
Identificatienr. BWBR0005263
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken