← Terug naar vorige pagina

Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

AMvB

Identificatienummer:

BWBR0004321
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Door Stb. 2008/160 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2008.

Informatie geldend op 30-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Artikel 9.2.1.4, Wet milieubeheer


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
    artikel: 56

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(30-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-12-2010

wijziging

10-04-2010

Stb. 2010, 177

10-04-2010

Stb. 2010, 177

13-05-2010

wijziging

10-04-2010

Stb. 2010, 177

10-04-2010

Stb. 2010, 177

01-06-2008

wijziging

29-04-2008

Stb. 2008, 160

29-04-2008

Stb. 2008, 160

17-10-2007

wijziging

05-09-2007

Stb. 2007, 334

10-10-2007

Stb. 2007, 386

01-01-1994

wijziging

02-11-1993

Stb. 1993, 583

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-06-1992

wijziging

08-04-1992

Stb. 1992, 168

08-04-1992

Stb. 1992, 168

01-08-1988

nieuwe-regeling

28-04-1988

Stb. 1988, 208

01-07-1988

Stb. 1988, 314

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 1 December 2010
Identificatienr. BWBR0004321
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu