← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

106729

Identificatienummer:

BWBR0002895
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 03-07-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Geen


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening (EG) nr. 715/2007 tot typegoedkeuring motorvoertuigen emissies lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)
    artikel: V

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(03-07-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

20-03-2014

intrekking-regeling

18-02-2014

Stcrt. 2014, 5291

01-03-2014

Stb. 2014, 120

01-01-2002

wijziging

05-10-2001

Supplement-Stcrt. 2001, 214

05-10-2001

Supplement-Stcrt. 2001, 214

30-10-1979

wijziging

15-10-1979

Stcrt. 1979, 210

15-10-1979

Stcrt. 1979, 210

18-02-1976

wijziging

30-01-1976

Stcrt. 1976, 33

30-01-1976

Stcrt. 1976, 33

01-01-1975

wijziging

11-12-1974

Stcrt. 1974, 250

11-12-1974

Stcrt. 1974, 250

01-10-1973

nieuwe-regeling

07-09-1973

Stcrt. 1973, 184

21-09-1973

Stb. 1973, 448

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 January 2002
Identificatienr. BWBR0002895
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu