← Terug naar vorige pagina

Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

669/795

Identificatienummer:

BWBR0002689
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 31-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Artikel 10, Besluit registratie splijtstoffen en ertsen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1970

nieuwe-regeling

05-12-1969

Stcrt. 1969, 240

Stb. 1969, 514

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 January 1970
Identificatienr. BWBR0002689
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken