← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

0819474

Identificatienummer:

BWBR0002535
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 31-10-2015

Grondslagen voor deze regeling

Artikel 10.2, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-10-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-2008

wijziging

20-06-2008

Stcrt. 2008, 122

20-06-2008

Stcrt. 2008, 122

25-02-2005

wijziging

16-12-2004

Stcrt. 2004, 250

08-02-2005

Stb. 2005, 81

16-01-1970

wijziging

24-12-1969

Stcrt. 1970, 10

24-12-1969

Stcrt. 1970, 10

26-08-1966

nieuwe-regeling

19-08-1966

Stcrt. 1966, 164

19-08-1966

Stcrt. 1966, 164

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 July 2008
Identificatienr. BWBR0002535
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu