Zijn wij als woningbouwer in 2018 verplicht om kwaliteitsborger in te schakelen en hoe zit het met lopende projecten?

Vraag

Het bouwbedrijf waar ik werk is gespecialiseerd in het realiseren van diverse type woningen (hoogbouw, grondgebonden, binnenstedelijk enz). Indien de Wet kwaliteitsborging zal worden ingevoerd, zijn wij dan verplicht om deze bij 'alle' projecten die binnen gevolgklasse 1 vallen toe te passen? En hoe zit het met lopende projecten die binnen gevolgklasse 1 vallen en dit jaar gestart zijn (of net vóór 2018 van start gaan)?

Antwoord

Als de Wkb wordt ingevoerd vallen alle bouwwerken die voldoen aan gevolgklasse 1 onder de nieuwe wet. U kunt dus niet langer dergelijke bouwwerken vergund krijgen zonder een kwaliteitsborger in te schakelen. In de Wkb wordt in artikel 8.3a het overgangsrecht geregeld dat lopende projecten niet vallen onder de Wkb. Wat betreft het moeten inschakelen van een kwaliteitsborger (gevolgklasse 1) zal de datum van aanvraag voor de omgevingsvergunning bepalend zijn. Aanvragen gedaan voor invoering van de Wkb vallen - inclusief eventueel bezwaar en beroep - onder het oude recht. Wat betreft de aanpassingen in het burgerlijk wetboek zal de datum van het aangaan van de contracten tussen u en uw opdrachtgever bepalend zijn. Eenmaal aangegane contracten blijven dus ongewijzigd.

Datum: 12 June 2017