Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor biobased economy?

Antwoord

Voor BBE-projecten worden door verschillende partijen subsidies beschikbaar gesteld. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden tot subsidieaanvragen:

Toelichting

  • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): via deze fiscale innovatieregeling kan een deel van de (loon)kosten en uitgaven van BBE-projecten vergoed worden.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA biedt een investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag. Met Vamil kan 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Beide regelingen kennen specifieke onderdelen voor BBE.
  • De topsectoren Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Energie, Chemie en Biobased Economy bieden jaarlijkse subsidierondes. BBE-projecten kunnen worden ingediend via de MIT-regeling Chemie en Energie.
  • Vanuit de Europese Unie stellen verschillende programma’s subsidies beschikbaar voor de toepassing van BBE. Klik hier voor een overzichtsdocument van de verschillende programma’s.

Datum: 7 March 2019
Bron: Redactie Omgevingsweb