Wat zijn de eisen met betrekking tot de loopafstand naar een meterruimte?

Vraag

Per 1 januari 2017 is de gewijzigde NEN 2768:2016 – Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen – aangestuurd door het Bouwbesluit. In deze nieuwe versie van de norm is de eis dat de meterruimte niet verder dan 3 meter van de toegang tot de woning ligt – een eis die met de invoering van Bouwbesluit 2012 was vervallen – toegevoegd. Is deze eis nu weer van kracht volgens het Bouwbesluit?

Antwoord

Het antwoord leest u in Vraag en Antwoord gepubliceerd in Bouwkwaliteit in de Praktijk, juni 2017

Datum: 10 August 2017