Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat wordt bedoeld met artikel 5, onderdeel 6, bijlage II, van het Bor?

27 maart 2015

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Gewijzigd Besluit omgevingsrecht. Beperking aan de reguliere (tijdelijke) omgevingsvergunning (afwijkend gebruik) 21 november 2014 - Claudia Koenen, Wieringa Advocaten

ANTWOORD

regelgeving Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden voor het met een reguliere procedure verlenen van een omgevingsvergunning voor een gebruikswijziging van een bouwwerk en de tijdelijke omgevingsvergunning voor een gebruikswijziging van bouwwerken en gronden verruimd (artikel 4, onderdeel 9 en 11, bijlage II, van het Bor) (zie ook onze eerdere blogs van 3 oktober en 29 september jl.). De wetgever introduceert echter ook een relevante, nieuwe beperking. In deze blog ga ik dieper op deze beperking in.