Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat is het doel van m.e.r. en hoe werkt het?

InfoMil 1 juni 2018

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het instrument milieueffectrapportage of te wel m.e.r. ontwikkeld.