Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat is de gedachte achter het stellen van een maximum afstand van zonnepanelen ten opzichte van het te realiseren project?

18 oktober 2019

Vraag & Antwoord

Wat is de gedachte achter het stellen van een maximum afstand van zonnepanelen ten opzichte van het te realiseren project? In de Energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG) staat het volgende: 'Voor collectieve elektriciteitsproductie geldt als aanvullend criterium dat de maximale afstand tussen de collectieve elektriciteitsopwekking en ieder aangesloten gebouw maximaal 10 km mag bedragen.

ANTWOORD

Bij het ontwikkelen van vastgoed en bij gebiedsontwikkeling gaat het steeds vaker over energie besparende maatregelen. Het streven is energieneutrale gebouwen en gebieden. De definitie van het begrip energieneutraal is de volgende: "Als er op jaarbasis geen netto import van fossiele of nucleaire brandstof van buiten de systeemgrens nodig is om een gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. Dit betekent dat het energiegebruik binnen de projectgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de projectgrens wordt opgewekt of die op basis van externe maatregelen aan het project mag worden toegerekend ()". 1) Twee belangrijke begrippen binnen deze definitie: Projectgrens: alle gebouwen en installaties die liggen binnen de directe invloedssfeer van de projecteigenaar (woningen, maar ook gebieden). Systeemgrens: dit kan ruimer zijn dan de projectgrens, bijvoorbeeld wanneer er een windmolen bijdraagt aan het energieneutraal maken van een gebouw of een gebied. Nu is het wel zo dat de doelstelling van energieneutraal blijven geloofwaardig moet blijven, en het gevolg hiervan is dat de systeemgrens in de praktijk niet te ver mag afwijken van de projectgrens. De EMG maakt het mogelijk om gebiedsmaatregelen in de energieprestatie van gebouwen te verwerken. Hiervoor is een speciale rekenmethode ontwikkeld die is bedoeld om de energieprestatie van een gebouw en de bijdrage van collectieve maatregelen buiten het perceel te kunnen beoordelen. Volgens die tool kan (mag) de afstand tussen een collectieve energieopwekking en elk aangesloten gebouw niet meer dan 10 km bedragen, als het gaat om elektriciteit. Het idee hierachter is dan dat die grenzen (projectgrens en systeemgrens) niet te ver uit elkaar liggen. 1) B. Van de Griendt en J. De Vries "Omgaan met energie-ambities in de praktijk van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.