Wat is biobased economy?

Antwoord

Biobased economy (BBE) is een belangrijk vorm van circulaire economie, die nieuwe kansen biedt voor het bedrijfsleven en tegelijkertijd kan uitgroeien tot een belangrijk speerpunt van de verduurzaming van de nationale economie. In de BBE worden gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie dus waarin fossiele brandstoffen worden vervangen door biologische grondstoffen, zodat de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte) circulair en duurzaam is. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Biobased projecten zijn geschikt voor o.a. de volgende sectoren: Chemie/BBE, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en Agri en Food.

Datum: 25 February 2019
Bron: Redactie Omgevingsweb