Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat betekent de Omgevingswet voor de implementatie van Europese richtlijnen?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De relevante Europese richtlijnen worden geherimplementeerd in de Omgevingswet zelf en in de uitvoeringsregelgeving (AMvB’s of ministeriële regelingen). Daarbij wordt geborgd dat aan de eisen die gelden voor implementatie wordt voldaan.Inhoudelijk wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de (tekst en begrippen van de) Europese richtlijnen.Het bouwen van de Omgevingswet op de ‘beleidscyclus’ die ook in de Europese richtlijnen voorkomt, maakt de toekomstige implementatie van EU-richtlijnen gemakkelijker.In de wet zelf wordt in diverse artikelen aangegeven waar diverse EU-richtlijnen nopen tot het stellen van uitvoeringsregels. Uiteindelijk zal de uitvoeringsregelgeving voorzien in implementatietabellen waarin een overzicht wordt gegeven waar de relevante europeesrechtelijke bepalingen in het nieuwe stelsel zijn geïmplementeerd.