Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u als gemeenteraadslid? - Deel 1

VNG 24 september 2016

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De Omgevingswet verandert de wijze waarop gemeenten besluiten nemen over de fysieke leefomgeving. Kenmerken: een integrale benadering van vraagstukken, veel afstemming met betrokken partijen in de voorbereiding en werken vanuit vertrouwen. Daarbij verlangt de Omgevingswet dat u alle plannen binnen de fysieke leefomgeving, zoals bestemmingsplannen, beheersverordeningen, exploitatieplannen, etc. opneemt in één omgevingsplan voor de hele gemeente. Daarnaast krijgt u te maken met de bestuurlijke afwegingsruimte, waarbij veel rijksregels voor bouwen en milieu vervallen, u kunt afwijken van andere regels via maatwerkregels en waarbij de gemeente de wettelijke norm bepaalt voor geluid, geur en bodem. Dit vraagt ook iets van de houding, cultuur en werkwijze van de raad.