Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wanneer is iets van nationaal of provinciaal belang?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

Hoe zijn de verhoudingen tussen de bestuurslagen onderling geregeld?

ANTWOORD

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en instrumenten van decentrale overheden zijn in de memorie van toelichting bij de Omgevingswet uitgebreid beschreven. Over het grondwettelijk beginsel van subsidiariteit staat er: de provincie en het Rijk moeten zich niet mengen in zaken die op gemeentelijk niveau kunnen worden afgehandeld. Als het onderwerp van zorg niet op doelmatige of doeltreffende wijze door de gemeente kan worden behartigd, dan kan de provincie of het Rijk van de eigen bevoegdheden gebruik maken. Bijvoorbeeld door de aard van de taak, of de schaal waarop een aangelegenheid moet worden geregeld, of als dat voor een goede uitvoering van internationaalrechtelijke verplichtingen noodzakelijk is.