Mogen er meerdere constructies horizontaal verspringend van elkaar vergunningvrij geplaatst worden?

Vraag

Op grond van art. 2 onderdeel 13 Bor bijlage 2 mag een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 meter, die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein vergunningsvrij worden geplaatst.

Als in de plaats van een talud een vergunningsvrije beschoeiing moet worden geplaatst en daarachter, op een halve meter of een meter, een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 meter plaatsen, is dat dan vergunningsvrij?

Antwoord

Op grond van artikel 2, onderdeel 13 van Bor bijlage 2 is "een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 m die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein” vergunningvrij te plaatsen.

Toelichting

De hoogte van een dergelijke keermuur wordt bepaald door de te keren hoogte van de grond: de 1 meter moet dus bepaald worden direct naast de constructie. In de regeling is geen beperking opgenomen als het gaat om het aantal vergunningvrij te plaatsen keermuren. Dus is het niet verboden om vergunningvrij een aantal keermuren boven elkaar te plaatsen, zolang iedere keermuur maar aan de eisen voldoet. Er kan zo als het ware een ’trap’ worden gemaakt om een hoogteverschil van meer dan 1 meter op te vangen.

Let erop dat het van belang is om goed na te (laten) gaan in hoeverre het totaal voldoende stabiel is. Grondverschuiving kan ernstige gevolgen hebben voor gebouwen in de buurt.

Datum: 4 July 2018