Moet een overzicht van vigerende plannen bijgevoegd worden in een paraplubestemmingsplan parkeren?

Vraag

Ik ben een paraplubestemmingsplan parkeren aan het maken voor alle vigerende ruimtelijke plannen (waarin dat nog niet (eenduidig) opgenomen is) voor het gehele grondgebied. Ik denk dat een afbeelding van het gebied volstaat en er geen overzicht bijgevoegd hoeft te worden van de betreffende vigerende plannen die door de paraplu bestreken worden. Klopt dat of moet zo'n overzicht toch bijgevoegd worden?

Antwoord

In een parapluplan moeten alle bestemmingsplannen bij naam worden genoemd om duidelijk te maken welke bestemmingsplannen worden vervangen door de regeling in het paraplubestemmingsplan. Het kan voorkomen dat op gronden meerdere plannen van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat eerder een parapluplan is gemaakt voor een bepaald onderwerp. Met alleen een afbeelding van het gebied, wordt dan nog niet duidelijk welke plannen worden geraakt door het parapluplan.

Datum: 27 March 2019