Mag een gebruiksoppervlakte van 1940 m2 opgesplitst worden in twee BC middels brandwerend rolscherm tbv brandmeldinstallatie?

Antwoord

Een nieuw te bouwen blok met geschakelde woningen is aan de achterzijde voorzien van een overdekte stallingsgarage die grenst aan de achtergevels van het woningblok. De langwerpige stallingsgarage heeft een gebruiksoppervlakte van 1.940 m2 en is in het midden voorzien van een brandwerend rolscherm die bij door rookmelders aan beide zijden dichtgestuurd kan worden. Volgens de projectontwikkelaar bestaat de stallingsgarage uit twee brandcompartimenten van dezelfde soort die elk niet groter dan 1.000 m2 zijn. Een brandmeldinstallatie (BMI) is daarom niet vereist. Het bevoegd gezag is van mening dat de stallingsgarage als één geheel moet worden beoordeeld en is een BMI wèl vereist.

Download hier de volledige vragen met het advies.

Datum: 10 April 2019
Bron: ATGB