Mag de isolatiewaarde van een grondpakket meegeteld worden bij de Rc-waarde?

Vraag

De opdrachtgever van een nieuw te bouwen bedrijfspand is van mening dat de begane grondvloer rechtstreeks aan de prestatie-eis voor de thermische isolatie voldoet door de isolatiewaarde van het onderliggende grondpakket mee te rekenen in de berekening van de warmteweerstand. Onder de vloer wordt in dat geval geen thermisch isolatiemateriaal aangebracht. De opdrachtgever heeft dit onderbouwd middels een berekening waarin de uitgangspunten van de NEN 1068 zijn aangehouden.

Antwoord

Download hier het antwoord.

Datum: 5 July 2019
Bron: ATGB