Is kamerverhuur mogelijk als een woning alleen met een vergunning mag worden bewoond?

Vraag

In een eerdere blog schreef ik over ouders die een studentenhuis op wilden zetten voor hun studerende kind. Om dit te doen moesten zij een vergunning aanvragen bij de gemeente om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. In sommige gevallen heeft de gemeente panden aangewezen die niet bewoond mogen worden zonder dat de bewoners een huisvestingsvergunning hebben. Als u binnen zo’n woning kamers wilt verhuren aan studenten, moet u aan extra voorwaarden voldoen. Welke dit zijn bespreek ik hieronder.

Antwoord

Bestemmingsplan
In dit geval geldt ook dat het verhuren van losse kamers moet vallen binnen het bestemmingsplan van de gemeente (als u de vorige blog niet heeft gelezen kunt u die hier terugvinden). Indien kamerverhuur niet specifiek in het bestemmingsplan is opgenomen, kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Met deze omgevingsvergunning wordt het toegestane gebruik van de woning volgens het bestemmingsplan veranderd. Dit staat los van de huisvestingsvergunning.

Omzettingsvergunning
In de Huisvestingswet 2014 geeft de wetgever de mogelijkheid aan gemeenten om in een huisvestingsverordening bepaalde panden aan te wijzen die enkel bewoond mogen worden met een huisvestingsvergunning. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope woning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. Of u een huisvestingsvergunning nodig heeft, bepaalt uw gemeente.

Als u een dergelijke woning koopt is het vaak niet toegestaan om deze woning in losse kamers te verhuren, tenzij het verhuur van hospitakamers betreft (wat hospitakamers zijn kunt u hier teruglezen). Er zal in dit geval bij de gemeente, naast een omgevingsvergunning, een extra omzettingsvergunning moeten worden aangevraagd om de woning in een onzelfstandige woning om te zetten. Met deze vergunning wordt er toestemming verleend om met meer dan één huishouden in een woning te wonen. Omdat gemeenten deze woningen specifiek aanwijzen om behouden te blijven voor goedkope huisvesting, zal een omzettingsvergunning niet zo snel worden verleend. Het kan daarom erg lastig zijn om deze omzetting te realiseren. Wij adviseren u dan ook om, voordat u de woning aanschaft, bij de gemeente navraag te doen of kamerverhuur mogelijk is. Op die manier kunt u zich van te voren een goed beeld vormen of uw plan een kans van slagen heeft of niet. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

BestemmingsPlanBezwaar stelt haar blogs zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze blogs kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Toelichting

Datum: 11 October 2017