Is het omgevingsvergunningsvrij toegestaan om in een bijgebouw een keuken, badkamer en toilet te realiseren?

Antwoord

Of het zonder omgevingsvergunning voor het bouwen is toegestaan om in een bijgebouw een keuken, badkamer of een andere primaire woonfunctie te realiseren, hangt af van het bestemmingsplan.

Toelichting

Staat het bestemmingsplan wonen toe op de locatie van het bijgebouw, dan is het realiseren van een woonfunctie toegestaan zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Staat het bestemmingsplan het niet toe, omdat bijvoorbeeld alleen binnen een bouwvak wonen is toegestaan, dan kan alleen met een omgevingsvergunning strijdig gebruik een dergelijk onderdeel van een woonfunctie gerealiseerd worden. Relevant is daarbij in hoeverre het bijgebouw op grond van artikel 2 onderdeel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningvrij gerealiseerd kan worden. Wordt namelijk voldoen aan de regels van dat artikel, dan is gebruik van het bouwwerk ook in afwijking van het bestemmingsplan toegestaan. En als een bijgebouw - een ‘bijbehorend bouwwerk’ in termen van het Bor - dus vergunningvrij gerealiseerd kan, is verbieden van een woonfunctie niet realistisch: je zou immer het bijbehorend bouwwerk kunnen slopen en vergunningvrij herbouwen.

Samengevat zijn er dus een aantal opties om wat u vraagt te realiseren:

  • U heeft een bestaand bijbehorend bouwwerk en het bestemmingsplan staat gebruik als wonen toe
  • U heeft een bestaand bijbehorend bouwwerk dat u op grond van bijlage II Bor ook vergunningvrij had mogen bouwen. Binnen een zone van 4 meter van het hoofdgebouw is dan ook wonen toegestaan
  • U kunt een nieuw bijbehorend bouwwerk bouwen. Ook dan geldt weer dat de door u genoemde functie binnen 4 meter van de bestaande woning zijn toegestaan.

In de brochure Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk kunt u meer lezen over de mogelijkheid een bijbehorend bouwwerk te bouwen.

Datum: 27 March 2019