Is een projectontwikkelaar verplicht valbeveiliging te plaatsent?

Vraag

Ik ben bewoner en VVE bestuurslid van een spoedig op te leveren appartementencomplex (34 appartementen 5 verdiepingen).
Het betreft een oud kantoorpand wat volledig is leeggehaald tot op beton, waar een verdieping bovenop is gezet met plat dak en vervolgens mooie nieuwe appartementen in zijn gemaakt.

De projectontwikkelaar is niet van plan valbeveiliging te plaatsen, is hij dit niet verplicht?
Als ik het recente bouwbesluit interpreteer is mag hij dit achterwegen laten als er bijv alternatieven zijn zoals te bereiken met een hoogwerker, echter lijkt me dat niet mogelijk in deze situatie.
Of moet er uitgegaan worden van een ouder bouwbesluit? ivm VERnieuwbouw ipv nieuwbouw?

Antwoord

Uw vraag heeft betrekking op valbeveiliging in het kader van veilig werken. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in de ARBO-wetgeving en niet in het Bouwbesluit. Wel is in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 geregeld dat bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen getoetst wordt of een bouwplan veilig kan worden onderhouden. Ter beoordeling hiervan door de gemeente moet de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 bij de aanvraag worden gevoegd. Blijkt uit deze checklist niet dat gebouwonderhoud veilig kan, dan moet de omgevingsvergunning voor het bouwen worden geweigerd.

Toelichting

Afdeling 6.12 is echter alleen van toepassing op nieuwbouw. In uw geval is sprake van verbouw – gedeeltelijk vernieuwing – en functiewijziging van een bestaand kantoor naar appartementen. Daarbij is afdeling 6.12 niet van toepassing en geldt dus ook de eis niet dat dit bij de aanvraag van de vergunning moet worden aangetoond.

Het feit dat een en ander niet via het Bouwbesluit is geregeld laat onverlet dat de veiligheidsvoorziening voor bijvoorbeeld het veilig kunnen werken op een dak wel aanwezig moeten zijn of moeten kunnen worden aangebracht. Wie die voorzieningen moet aanbrengen is echter niet in het publiekrecht geregeld en is tussen een zaak tussen u en de ontwikkelaar. Of de voorzieningen moeten worden aangebracht is dus afhankelijk van de vraag of dit in de uw overeenkomst met de ontwikkelaar is opgenomen of niet.

Datum: 9 October 2017