In hoeverre zullen zwembadlocaties en dus het zwemmen in het algemeen ingeperkt gaan worden door de Omgevingswet?

Vraag

In hoeverre zullen zwembadlocaties en dus het zwemmen in het algemeen ingeperkt gaan worden door deze nieuwe regelgeving? Is het op bladzijde 32 genoemde beheersplan een nieuw onderdeel van de regelgeving?

Antwoord

Met de nieuwe regelgeving vervalt de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Die wetgeving uit 1969 bevat diverse zogeheten ‘middelvoorschriften’, die bijvoorbeeld voorschrijven hoe vaak het filter van het zwembad moet worden gespoeld, en hoeveel liter schoon water er per bezoeker aan het bad moet worden toegevoegd. Met de nieuwe wetgeving vervallen dergelijke gedetailleerde werkvoorschriften, en krijgt de exploitant de vrijheid om zelf te bepalen welke maatregelen hij neemt om de gezondheidsrisico’s die zijn bezoekers mogelijk lopen, te beheersen. In die zin is er eerder sprake van verruiming van de mogelijkheden om tot een optimale bedrijfsvoering te komen, dan een inperking.

Het instrumentarium daarbij is het uitvoeren van een risicoanalyse, en het opstellen en uitvoeren van een beheersplan om de gevonden risico’s te beheersen. Voor een exploitant van een zwembad is dat niet helemaal nieuw; zo moet hij nu al op basis van de Whvbz specifiek voor legionella een risicoanalyse en daarop gebaseerd beheersplan uitvoeren.

Deze vraag en antwoord is afkomstig van een inbreng verslag schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Datum: 2 October 2019
Bron: Tweede Kamer