Hoeveel geld is er beschikbaar voor aardgasvrije wijken?

Antwoord

In 2018 en 2019 is er in totaal 120 miljoen euro beschikbaar voor de eerste 27 proeftuinen met aardgasvrije wijken. Voor het Kennis- en leerprogramma is € 5 miljoen beschikbaar.

Rijksbijdrage voor 2020 nog niet bekend

In 2019 besluit het kabinet hoeveel geld er in 2020 beschikbaar is. Het kabinet wil in 2019 een nieuwe aanvraag voorbereiden. Gemeenten kunnen dan opnieuw een aanvraag indienen.

Datum: 9 October 2018
Bron: Rijksoverheid