Samen aan de slag met de klimaatrisicodialoog

Toelichting

Bekijk ook: Opleiding Adviseur klimaatadaptatie. Deze 4-daagse opleiding stoomt je klaar voor de opgave om jouw gemeente en regio klimaatadaptatief te krijgen met zowel kennis als vaardigheden.

Samenvatting:

De procesgelden voor de klimaatrisicodialogen zijn verdeeld. Dat betekent dat nu de tijd is aangebroken om ook in jouw regio met de klimaatrisicodialoog aan de slag te gaan. Door deze dialogen gezamenlijk te voeren en hier afspraken over te maken dragen we met z’n allen bij aan een klimaatbestendige regio.

Datum: 20 June 2019
Bron: Twynstra Gudde