Raadsleden, let op de privacy!

Samenvatting:

Privacy is niet langer een onderwerp waar alleen juristen mee bezig zijn; privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie en daarmee ook de gemeenteraad. In een filmpje legt privacyjurist Marjolein Hoff van de VNG uit, waar raadsleden op moeten letten.

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG binnen de gemeente. Zij moet ervoor zorgen, dat de juiste werkwijze rondom privacy in alle lagen van de organisatie doordringt.

De raad moet erop toezien dat die maatregelen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door kritische vragen te stellen.

Datum: 4 May 2018
Bron: VNG