Omgevingswet: tips van & voor raadsleden

Samenvatting:

Het raadsledencongres Raad op Zaterdag van 16 september stond in het teken van de Omgevingswet. We vroegen ter plekke aan deelnemers om 'op camera' hun tips te geven aan collega-raadsleden. Bekijk het resultaat in deze video:

Datum: 25 October 2017