OMG wat een wet - gemeenteraad

Samenvatting:

In 2019 gaat de grootste wetswijziging in sinds de invoering van de grondwet in 1848:
de omgevingswet. Deze wet vraagt van alle Nederlanders om anders om te gaan met het invullen van onze leefomgeving. Burgers, ondernemers en overheid moeten het eens worden over waar en wat we gaan bouwen. Kortom: de overheid moet gaan samenwerken.
De omgevingswet stelt dat participatie een voorwaarde is om tot goede besluiten te komen. Wat de wet niet doet is regels geven voor hoe die participatie ingevuld dient te worden. Dit moet elke gemeente voor zichzelf vaststellen. In deze video laten we zien hoe de gemeenteambtenaar participatie invult in relatie tot de gemeenteraad.

Datum: 28 July 2017
Bron: DisGover