OMG wat een wet - collega's

Samenvatting:

In 2019 gaat de grootste wetswijziging in sinds de invoering van de grondwet in 1848:
de omgevingswet. Deze wet vraagt van alle Nederlanders om anders om te gaan met het invullen van onze leefomgeving. Burgers, ondernemers en overheid moeten het eens worden over waar en wat we gaan bouwen. Kortom: de overheid moet gaan samenwerken.

Datum: 28 July 2017
Bron: DisGover