Hoe te werken met de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten?

Toelichting

Samenvatting:

De Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan biedt onder meer een nieuwe aanpak voor het evenwichtig toedelen van bedrijfsmatige activiteiten aan locaties. Het wordt gezien als de vervanger van de bekende VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (het Groene Boekje). Rein Bruinsma is een van de opstellers van de staalkaart. Aan hem stelden we enkele vragen. Hoe moeten gemeenten nou gaan werken met deze staalkaart?

Meer informatie van Rein Bruinsma krijgt u op het seminar Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan. Op 31 oktober neemt Bruinsma u mee in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan. Mis het niet!

Datum: 12 September 2019
Bron: Omgevingsweb