Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een belangrijke wet in onze democratie. Hoewel de uitvoering soms als lastig wordt gezien, ziet iedereen de waarde ervan in. Sinds de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij te laat beslissen staat de Wob echter sterk onder druk. Er wordt gesproken van big wobbers, wobshoppers en wobmisbruikers die bestuursorganen bedelven onder ongerichte, enorme aanvragen. Veel overheden hebben een dagtaak aan het indammen van deze verzoeken die vaak geen ander redelijk doel hebben dan ‘verdienen aan openbaarheid’.

Wellicht wordt in de toekomst de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Dat is nu in voorbereiding.

Fotocredits: risastla