Waterstof

Waterstof is een molecuul opgebouwd uit twee atomen. Het komt niet in pure vorm voor, omdat het zich altijd bindt aan andere atomen. Het moet daarom gewonnen worden uit andere vormen van energie. Dit kan op verschillende manieren, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen grijze, blauwe en groene waterstof.

Om waterstof te verkrijgen is elektriciteit nodig. Wordt hierbij aardgas gebruikt, dan komt er CO2 vrij en spreken we van grijze waterstof. Als die co2 vervolgens wordt hergebruikt, dan gaat het om blauwe waterstof. Groene waterstof krijg je als stroom vanuit duurzame energie zoals wind- of zone-energie wordt gebruikt om waterstof te produceren.

Nu is waterstof grotendeels grijs, omdat blauwe en groene nog een stuk duurder zijn. Er wordt ook wel gezegd dat er vooral ingezet moet worden op blauwe waterstof, om op die manier de weg vrij te maken voor groene waterstof.

Waterstof kan gebruikt worden als brandstof (zo worden er waterstofauto’s gemaakt, die puur op waterstof rijden), maar ook kan het ingezet worden om elektriciteit te produceren en zou het bruikbaar zijn voor de verwarming van huizen, bijvoorbeeld in oude binnensteden. Waterstof kan relatief gemakkelijk worden opgeslagen en verplaatst.