Water

Kennispartner

Water is een belangrijk onderwerp binnen de ruimtelijke ordening. Van oudsher is Nederland door zijn geografische ligging verbonden met water en het reguleren en het managen van het water. Het water kan een bedreiging vormen maar biedt ook vele kansen en mogelijkheden en is een belangrijk onderdeel van onze drijvende handelseconomie. Het beheer van water strekt zich ver uit, zo moeten hoogwater situaties worden voorkomen maar ook periode van droogte moeten kunnen worden ondervangen. Door klimaatverandering worden nieuwe uitdagingen blootgelegd rondom het thema water en vraagt het beleid ook om ruimtelijke aanpassing.

Handboek Milieurecht

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Handboek Bodembeschermingsrecht

Archeologie en ruimte

Water en ruimte

Artikelen

Blogreeks“Het projectbesluit van de waterbeheerder” (2017)

Publicaties